ikura

tomato basil pasta with prawn

lamb stew

spicy meatballs with spaghetti

kakuni ramen

cocktail macarons

garganelli with “funghi trifolati”

trout